C/ Mandri 38, Entresol 2
08022 Barcelona
Dilluns a Dijous de 9-14 i de 16-19:00
Divendres de 9 a 15:00

Àrees d'Actuació

L’equip del despatx advoca per assolir el millor acord adaptat a les necessitats i interessos del client; amb un assessorament expert, i amb un tracte professional i proper durant tot el procés. En cas de descartar-se la via negocial, es procura la millor defensa de l’interès o pretensió del client.

Si el client persegueix obtenir la nul·litat de la seva unió matrimonial per aquesta via, ja sigui amb el fi de contraure noves núpcies o per raó de la seva concepció religiosa, la firma posa tots els mitjans per a que el procés culmini amb èxit.

Busquem oferir solucions anticipades a problemes, amb la defensa en el nostre treball, la cultura del diàleg i l’acord, per evitar la judicialització de possibles futurs conflictes.

Oferim un servei d’assessorament legal personalitzat i minuciós que permet resoldre tots aquells dubtes i inquietuds que es poden generar a l’enfrontar-se davant de la planificació o execució d’una herència.

La mediació és un mode alternatiu de resolució de conflictes molt recomanable perquè, si bé no és una teràpia, sí que té efectes terapèutics amb els que intervenen, al minimitzar la conflictivitat preexistent.

Davant la possibilitat de que sorgeixin conflictes de violència domèstica previs o simultanis al procés de crisi matrimonial o ruptura de parella de fet, es presta l’assessorament i l’assistència judicial que requereixi el client.