C/ Mandri 38, Entresol 2
08022 Barcelona
Dilluns a Dijous de 9-14 i de 16-19:00
Divendres de 9 a 15:00

La Mediació

La mediació és un medi alternatiu de resolució de conflictes molt recomanable perquè, si bé no és una teràpia, sí que té efectes terapèutics en un alt percentatge de les mediacions realitzades. Minimitza la conflictivitat i converteix en protagonistes absoluts a les parts que acudeixen a mediació, tant en l’elecció i enfoc dels assumptes objecte de mediació, com en l’adopció dels acords.

Es tracta d’un procés guiat que busca la satisfacció de totes les parts intervinents en l’acord assolit i és d’aplicació a tot tipus de conflicte tant familiar com successori.

La Mediació Matrimonial permetria afrontar conflictes com, per exemple:

  • Conflictes entre els cònjuges.
  • Conflictes entre els membres de la parella estable.
  • Conflictes paterno-filials (entre pares i fills).
  • Conflictes amb els avis (entre avis i néts o bé entre progenitors i avis)

La Mediació Successòria permetria afrontar conflictes com, per exemple:

  • Conflictes derivats d’un procés de planificació successòria tant personal com en l’Empresa Familiar.
  • Conflictes derivats de la distribució del patrimoni hereditari.
  • Conflictes entre els beneficiaris d’una herència.
  • Conflictes sobre béns heretats.

Contacti amb Nosaltres