C/ Mandri 38, Entresol 2
08022 Barcelona
Dilluns a Dijous de 9-14 i de 16-19:00
Divendres de 9 a 15:00

Família. Planificació Personal i Familiar

CABALLÉ i ESTELLÉS, Advocats Família Barcelona, ofereix un assessorament integral per a tots aquells moments de la vida de les persones en les que es puguin suscitar situacions que precisin d’un assessorament jurídic especialitzat i en les que hi pugui haver un possible risc patrimonial.

Es tracta de buscar un encaix entre la pretensió del client i la solució jurídica més apropiada per aquest fi, anticipant-nos a futurs problemes.

En aquest sentit, tractem de donar assessorament a aquelles necessitats derivades de situacions com les següents:

Menors d’edat:

 • Administracions especials.
 • Nomenament de tutor.
 • Autoritzacions judicials o alternatives.
 • Donacions a menors d’edat.
 • Emancipació.

Adopcions

Gestació Subrogada

Davant la impossibilitat i el llarg temps d’espera que actualment representa dur a terme adopcions, cada vegada és més freqüent recórrer a la gestació o maternitat subrogada. Per aquest motiu, oferim assessorament a futurs progenitors (pares o mares) sobre les qüestions legals inherents a aquesta opció legal, per tal d’obtenir una tranquil·litat relativa tant a la tramitació com a la legalització requerida a Espanya, d’aquest menor nascut a l’estranger per aquesta tècnica.

Accions de reclamació i impugnació de paternitat

Parelles estables:

 • Constitució de Parelles Estables.
 • Redacció de Pactes previs en cas de ruptura.
 • Extinció de parelles estables.

Matrimoni:

 • Capitulacions matrimonials.
 • Modificació del Règim econòmic matrimonial.
 • Pactes previs en cas de ruptura.
 • Donacions entre cònjuges.

Incapacitat:

 • Autotuteles
 • Poders preventius.
 • Patrimonis protegits.
 • Donacions a persones amb incapacitat.

Contacti amb Nosaltres